آن‌گاه که در برابر من به نماز می‌ایستی، شتاب نکن.(‌کافی8/46)قال الله عزّوجلّ